DODAWANIE APELU

Aby dodać apel o pomoc finansową, należy treść apelu wysłać na adres pawel.dabrowski1@interia.pl oraz dołączyć zdjęcie i dokument potwierdzający schorzenie w celu weryfikacji. Apel zostanie umieszczony w ciągu 48 godzin od wysłania e-maila.


UWAGA! APELE DODANE LUB ZAKTUALIZOWANE PO 26 WRZEŚNIA 2011 OBOWIĄZUJĄ ZASADY:

  • Apel może dotyczyć wyłącznie osób niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo. Nie może to być np. apel o pomoc finansową w przypadku długów.
  • Wiek osoby, której apel dotyczy w momencie wysyłania apelu o pomoc nie może przekraczać 30 lat życia*
  • Należy powiadamiać Portal Pomoz-Im.eu o stanie zdrowia na bieżąco, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
  • W przypadku zmiany danych, np. kontaktowych, numeru konta itd. należy bezzwłocznie powiadomić o tym Portal.
  • Apel o pomoc musi zostać dodany przez samą osobę niepełnosprawną lub jej prawnego opiekuna, ew. przez Fundację do której należy dana osoba.
  • Publikując apel, zgadzasz się na ewentualną wysyłkę e-maili

Prowadzący Portalu oferuje nieodpłatne wykonanie strony internetowej z apelem o pomoc i informacji o osobie, której apel dotyczy i umieszczenie jej pod adresem imie.pomoz-im.eu lub ImieNazwisko.pomoz-im.eu. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: pawel.dabrowski1@interia.pl. Wszystkie strony można obejrzec w menu Dzieci, którym pomagamy po prawej stronie.

UWAGA! Portal nie jest żadną fundacją.

 

 

* – Portal odstępuje od tej zasady w przypadku ciężkiego stanu zdrowia.