Hubert BOROWSKI.

Schorzenie:

DO LUDZI DOBREGO SERCA

Hubert urodził się 09 czerwca 2010 roku z przepukliną oponowo rdzeniową (zabieg zamknięcia przepukliny odbył się zaraz po urodzeniu ) i wodogłowiem (wszczepiona zastawka tydzień po urodzeniu), dochodzi do tego prawa noga końsko szpotawa i pęcherz neurogenny (cewnikujemy syna co 3 godziny dziennie). Nie wystarcza nam na leki i rehabilitację (1 godz kosztuje 50 zł, a musi być rehabilitowany 5razy w tygodniu), jednak najbardziej brakuje nam na zaopatrzenie medyczne ( cewniki, bo koszt miesięcznego kupna cewników to kwota 200 zł) Dochodzą do tego koszty kupna rękawiczek jałowych i gazików, a także lignokainum do miejscowego znieczulenia i płyn odkażający. Miesięczny koszt za wszystkie te przybory medyczne przekracza 450 zł… Prosimy o pomoc!!! Bez pomocy finansowej nasze dziecko straci możliwość na normalne życie.

Za każdy gest pomocy z Państwa strony w imieniu Hubercika i naszym z góry serdecznie dziękujemy Za każdy gest pomocy z Państwa strony w imieniu Hubercika i naszym z góry serdecznie dziękujemy. Jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o wpłatę na podane konto, każda okazana pomoc będzie dla nas wielkim wsparciem.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przekazać choćby tę symboliczną
złotówkę, można to uczynić wpłacając pieniążki na konto:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
Stawnica 33,
77-400 Złotów

SBL Zakrzewo O/Złotów
Nr. rachunku: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Koniecznie z dopiskiem: "na leczenie i rehabilitację Hubert Borowski
153/B"

Wpłaty zagraniczne w euro:
Kod SWIFT(BIC): GBW CPL PP
76 8944 0003 0000 2088 2000 0050
Koniecznie z dopiskiem: "na leczenie i rehabilitację Hubert Borowski
153/B"

Wpłaty zagraniczne w USD:
Kod SWIFT(BIC): GBW CPL PP
97 8944 0003 0000 2088 2000 0060
Koniecznie z dopiskiem: "na leczenie i rehabilitację Hubert Borowski
153/B"

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce
"WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"
W polu "KRS" wpisać: 0000186434,
W polu "Wnioskowana kwota" - kwotę, którą chcemy przekazać,
czyli nie więcej niż 1% podatku należnego.
W polu "Cel szczegółowy 1%": "Hubert Borowski 153/B"

KONTAKT E-MAIL: arkadikos3@interia.pl