Kasia BŁAŻOWSKA.

Schorzenie:

Proszę o pomoc dla mojego dziecka, Kasi Błażowskiej

Kasia jest dzieckiem specjalnej troski. Urodziła się z Porażeniem Mózgowym Dziecięcym, pod postacią obustronnego niedowładu połowicznego i obustronnego zwichnięcia stawów biodrowych. Padaczką i silną spastyką. Przeszła 6 operacji ale nadal jest leżąca. W opinii lekarzy i rehabilitantów nie ma innego lekarstwa niż rehabilitacja codzienna.

Mieszkamy na wsi i robimy co możemy, ale bez pieniędzy nie uda nam się usprawnić Kasi. Proszę o przekazanie swojego podatku dla mojej Kasi, za który zapłacę za turnusy rehabilitacyjne i kupię potrzebne sprzęty usprawniające jej ciało.

FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI "ARIADNA" ul. Lakowa 1, 04-244 Warszawa
Bank PKAO S.A.X O/Warszawa 34 1240 1095 1111 0000 0337 0135
KONIECZNIE Z DOPISKIEM: "Błażowska Kasia - rehab-39"

BLOG: http://walka-kasi.bloog.pl

Tel: 781 875 022
E-mail: maria.blazowska@neostrada.pl