Monika MOSÓR.

Schorzenie:

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji  naszej córeczki Moniki, która pozwoliłyby ograniczyć ból i cierpienie, które jest stałym udziałem naszego dziecka. Monika ma 15 lat, porusza się na wózku inwalidzkim. Nad jej rozwojem zaciążyła wrodzona wada układu nerwowego. Począwszy od dnia urodzin jej życie to nieprzerwane pasmo zabiegów i kolejnych pobytów w szpitalach, przeplatanych żmudną rehabilitacją i szeregiem ćwiczeń, okupionych ogromnym wysiłkiem naszego dziecka, zarówno psychicznym jak i fizycznym. Chcielibyśmy zaznaczyć, że jesteśmy dumni z naszej córki, która niejednokrotnie swoją postawą inspirowała nas do dalszych wysiłków, na rzecz poprawy jej zdrowia. Monika, mimo swojej choroby, jest niezwykle pogodnym i ufnym dzieckiem. Wbrew diagnozie lekarzy i zdrowemu rozsądkowi Monika porusza się przy pomocy specjalnej aparatury i kul, chociaż my sami niejednokrotnie zadawaliśmy sobie pytanie o sens jej starań, okupionych płaczem i ciężką pracą, których wolelibyśmy za wszelką cenę jej zaoszczędzić. Co więcej Monika uczy się  w klasie integracyjnej, wydarzenie to przyczyniło się do ogromnej zmiany jakościowej w jej życiu. Nasza córka odnajduję ogromną radość w obcowaniu z innymi dziećmi, robi znaczne postępy w nauce, jest bardzo dobrze odbierana przez swoich rówieśników. Szkoła zapewnia jej dużą ilość pozytywnych bodźców, których to z kolei nie miała tak wiele w dotychczasowym życiu. Tym bardziej z ogromnym smutkiem obserwujemy jak wysiłki naszego  dziecka mogą zostać zaprzepaszczone. Monika, aby dalej normalnie funkcjonować potrzebuje odpowiedniej opieki, operacji i specjalistycznego sprzętu (leki, cewniki, aparatura, turnusy), których zakup (koszt ok. kilkunastu tysięcy złotych rocznie) przewyższa nasze możliwości finansowe (jedynym żywicielem czteroosobowej rodziny jest ojciec Moniki). Zaprzestanie leczenia może oznaczać konieczność odosobnienia, a w konsekwencji alienacji naszej córki, co uwzględniając czas, jaki spędziła samotnie w domu, a także jej ogromny  wysiłek włożony w rehabilitację, byłoby dla niej wielką krzywdą i niesprawiedliwością, której nie bylibyśmy w stanie jej wytłumaczyć. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich Ludzi Wielkiego Serca o wpłaty na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, które choć w niewielkim stopniu pozwolą zwrócić Monice jej dzieciństwo.

FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ (ul.ŁOMIAŃSKA 5, 01-685 WARSZAWA)
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 z dopiskiem:
419 Mosór Monika darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Monika Mosór, gg: 5708905.

http://dzieciom.pl/419