Natalka GOMOLIŃSKA

Schorzenie:

Natalia urodziła się z wrodzoną wadą serca, pod postacią częściowego kanału przedsionkowo-komorowego. W szóstym miesiącu życia była operowana. Nie rozwijała się jak wszystkie dzieci. Często zapadała na infekcje.

W wieku 9 lat rozpoznano u Niej autyzm. W wieku 13 lat, stwierdzono cechy zespołu móżdżkowego (oczopląs, zaburzenia równowagi, mowa skandowana). Skierowano Ją do diagnostyki na oddział neurologii, gdzie potwierdzono szczeliny móżdżku pogłębione i poszerzone. Stwierdzono także anemie. W wieku 15 lat nagle straciła przytomność i przewieziono Ją do szpitala. Tam stwierdzono niewydolność nerek. Stan zdrowia stale się pogarsza. Zaburzenia równowagi są bardzo silne.

Wymaga wózka inwalidzkiego. Poza tym nosi okulary, nie potrafi utrzymać kubeczka z napojem, łyżki, widelca. Pismo stało się nieczytelne, rozchwiane i różnej wielkości.

Natalia jest pod opieką wielu poradni specjalistycznych, na terenie całego kraju. Ojciec Natalii jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Oprócz Natalii mam jeszcze 2 dzieci.

Fundacja Dorośli Dzieciom
ul. Staszica 10, 27-200 Starachowice

ING Bank Śląski S.A. o/Starachowice
nr. konta: 64 1050 1432 1000 0023 2758 5606
Koniecznie z dopiskiem: "dla Natalii Gomolińskiej"

e-mail: nataliagomolinska@op.pl, www.natalka.pomoz-im.eu