Pomoc niepełnosprawnym dzieciom, 1% podatku dla dzieci, organizacje charytatywne.

Dzieci niepełnosprawne mają często szczególne potrzeby, z którymi wiążą się wydatki, na które nie zawsze są w stanie pozwolić sobie ich rodzice. Zaliczają się do nich zakup sprzętu medycznego, leków, koszty rehabilitacji, leczenia czy operacji.

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym jest jednym z najistotniejszych zadań naszego portalu. Na tej stronie można znaleźć aktualne apele o pomoc dla dzieci wraz z opisami ich sytuacji zdrowotnej i materialnej.

Za jej pomocą osoby będące prawnymi opiekunami dzieci niepełnosprawnych fizycznie lub intelektualnie mogą publikować swoje prośby. W tym celu powinny skontaktować się z nami z pośrednictwem e-maila, wysyłając nam apel o pomoc – więcej informacji tutaj

Osoby, które są zainteresowane udzieleniem pomocy finansowej dzieciom, mogą dokonać wpłaty na podany numer konta lub przekazać 1% podatku dla dzieciwięcej informacji tutaj

Zachęcamy także wszystkich z Państwa do wpierania organizacji charytatywnych, które pomagają w zdobyciu funduszy na leczenie i rehabilitację chorych i niepełnosprawnych dzieci, takich jak np. Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", WOŚP i inne.