Dlaczego warto pomagac?

Kiedyś Jan Paweł II powiedział „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Uważam, że są to piękne słowa, którymi powinniśmy się kierować w życiu. Pomoc ludziom, a szczególnie tym nieznanym mnoży dobro i siły w naszym sercu, aby robić więcej dobrych uczynków.

Na świecie jest wielu ludzi potrzebujących naszej pomocy. Oprócz ubrania, ciepłego posiłku czy pieniędzy oczekują od nas uśmiechu, życzliwości, dobrego słowa a nawet podania dłoni, gdy przewrócą się na drodze życia. Czy my, żyjący na początku XXI w zdolni jesteśmy na jakiekolwiek gesty i słowa pomagające bezdomnym bądź osobom chorym odnaleźć się w tym świecie? Moja odpowiedź brzmi tak! Spójrzmy na postać Matki Teresy z Kalkuty, Jana Pawła II, Jurka Owsiaka albo Księżnej Diany. Wyżej wymienione osoby nie bały się podać ręki cierpiącym, odwiedzić ich w szpitalu, porozmawiać z nimi, pomodlić się w ich intencji…

Chęć pomocy bardziej potrzebującym od nas kształtuje się w naszych sercach. Jeżeli jesteśmy wrażliwi na cudzą krzywdę chętnie podzielimy się nawet ostatnią kromką chleba. W Piśmie Świętym jest piękna przypowieść o ludziach, którzy dzielili się tym, co im zbywało. Natomiast biedna kobieta podzieliła się ostatnimi pieniędzmi, które miała. To właśnie ona zasłużyła na życie w niebie.

Pomoc innym daje nam satysfakcję i nagrodę w postaci uśmiechu obdarowanego. To jest znacznie przyjemniejsze niż wyrzuty sumienia, że nic nie zrobiliśmy. Zwykłe „dziękuję” stanie się niezwykłym słowem.

Szczerze mówiąc nie rozumiem tych ludzi, którzy nie chcą pomagać innym. Przecież przez nawet najmniejszą pomoc można uratować czyjeś życie. Powinniśmy pomyśleć, że za kilka lat my możemy być na miejscu tych biednych i pozbawionych miłości osób.

Podsumowując: „Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca; ona daje życie”. To wypowiedział Henryk Sienkiewicz, który pomagał Polakom żyjącym pod zaborami wierzyć w lepsze jutro. On pomógł wielu osobom. Bądźmy jak wielcy sercem tego świata, uczynni i życzliwi. Takich ludzi teraz trzeba, by Ziemia znów stała się planetą miłości i wdzięczności dla innych. To wszystko zależy od nas. Spróbujmy, bo naprawdę warto.

Źródło: http://polishdoctors.ie/dlaczego_warto.